บันทึกเวลาการทำงาน

กรอกรหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล และกดปุ่มยืนยันครับ

รหัสพนักงาน : 
ชื่อ-นามสกุล :